Header_member_menu

Clearing_Members_Sticky_Menu

Clearing_Members_title

Εκκαθαριστικά Μέλη

Clearing_Member_content2

Η Εκκαθάριση των Συναλλαγών, στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά καθώς και η Εκκαθάριση των Θέσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης, διενεργείται μεταξύ της EnExClear και των Εκκαθαριστικών Μελών της.

Υπάρχουν δύο τύποι Εκκαθαριστικών Μελών

Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη: είναι Συμμετέχοντες στην Αγορά που μπορούν να εκκαθαρίσουν μόνο τις δικές τους συναλλαγές και θέσεις.

Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη: είναι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που αναλαμβάνουν την εκκαθάριση συναλλαγών και θέσεων άλλων συμμετεχόντων.

Δείτε τον κατάλογο των Εκκαθαριστικών Μελών της EnExClear.

Απαιτήσεις

 

Η EnExClear για Άμεσα και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, ορίζει συγκεκριμένες οικονομικές, οργανωτικές, επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω απαιτήσεις μπορείτε να βρείτε στους Κανονισμούς και Αποφάσεις της EnExClear.


Διαδικασία Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους

 

Για την απόκτηση της ιδιότητας Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ή Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, για κάθε Αγορά (Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγορά Εξισορρόπησης), οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν μια διαδικασία τριών σταδίων:

  • 1ο Στάδιο: Υποβολή και έγκριση της «Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους»,

  • 2ο Στάδιο:  Προετοιμασία  για την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους και

  • 3ο Στάδιο : Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής περιγράφονται στην Απόφαση 1 της EnExClear.

Ακολουθήστε τη διαδικασία on-boarding και παραμείνετε σε επαφή για οποιαδήποτε ερώτηση.

 

1o Στάδιο

Συμπληρώστε τα έντυπα Υποψηφίου Μέλους και KYC και υποβάλετε την αίτηση σας στο Τμήμα Υποστήριξης Μελών.

ΦΟΡΜΑ τιτλοσ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

F1-1

Application Form

Ναι

F1-2

KYC Form

Ναι

Λεπτομέρειες για τα ισχύοντα Τέλη των Εκκαθαριστικών Μελών μπορείτε να δείτε εδώ.

 

2ο Στάδιο

Πιστοποιηθείτε ως Χρήστες.

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών, η EnExClear χορηγεί το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Ενέργειας «ΠΕΕ».

Το ΠΕΕ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Ενέργειας σε Εκκαθαριστικό Μέλος της EnExClear τόσο για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας του ΕΧΕ όσο και για την Εκκαθάριση των Θέσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ.

Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να έχει ορίσει έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο Εκκαθαριστή για τη διεξαγωγή των εργασιών Εκκαθάρισης των Συναλλαγών / Θέσεων που αναλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών, ανάλογα με την δραστηριότητα του.

Υποβάλετε αίτηση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Ενέργειας «ΠΕΕ».

ΦΟΡΜΑ τιτλοσ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

CL2-1

Application for the Energy Clearer Certificate

Ναι

Πληροφορίες αναφορικά με την επαγγελματική επάρκεια των Εκκαθαριστικών Μελών, μπορείτε να δείτε στην Απόφαση 2 της EnExClear.

 

3ο Στάδιο

Συνδεθείτε στο Σύστημα Εκκαθάρισης της EnExClear. Για την ενεργοποίησή σας, ως Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλετε να καταθέσετε την αρχική εισφορά υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως αυτή αντιστοιχεί στην αιτούμενη ιδιότητα, καθώς και κάθε είδους δικαιώματα εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και τέλη σύνδεσης με τα συστήματα της EnExClear.

  • Ενεργοποιήστε το Λογαριασμό Εκκαθάρισης.

  • Υποβάλετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σύστημα Εκκαθάρισης.

 

ΦΟΡΜΑ τιτλοσ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

F1-3

Membership Activation  Form

Ναι

F1-4

Participant's Members Profile Form Ναι

CL1-1

EMCS Users Form Ναι

CL1-2

Application for Clearing Account

Ναι

CL1-3

Right of Use (DAM-IDM)

Ναι

CL1-4

Right of Use (Balancing)

Ναι
  • Υποβάλετε τα στοιχεία των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού.

ΦΟΡΜΑ τιτλοσ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

CL5_2

Joint Declaration of Settlement Bank & CM (DAM-IDM)

Ναι

CL10_2

Joint Declaration of Settlement Bank & CM (Balancing)

Ναι
TARGET2 -1014 (DAM/IDM) Ναι
TARGET2 -1014 (Balancing) Ναι
  • Αν η αίτηση αφορά τις Αγορές του ΕΧΕ, βεβαίωση από το ΕΧΕ για την εγγραφή του Υποψηφίου Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Συμμετέχοντα στις Αγορές του ΕΧΕ.

  • Αν η αίτηση αφορά την Αγορά Εξισορρόπησης, βεβαίωση από το Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να βεβαιώνει την εγγραφή του Υποψηφίου Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Συμμετέχοντα στην Αγορά Εξισορρόπησης.

 

EnEx_Member_Support_Contact


Τμήμα Υποστήριξης Μελών EnExGroup

E-mail : EnEx-Member-Support@enexgroup.gr
Τηλ : (+30) 210 33 66 845,  (+30) 210 33 66 952
Φαξ : (+30) 210 33 66 951