Συχνές Ερωτήσεις

Καλώς ήλθατε

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) διαχειρίζεται τις Αγορές Ενέργειας και τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων.

 

Ανακοινώσεις

05.11.2019Δημοσίευση του Κανονισμού Ενεργειακης Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και του πρώτου συνόλου προσχεδίων των σχετικών Αποφάσεων
26.10.2019Delayed publication of DAS Results for Dispatch Day 27/10/2019
25.10.2019Single Day-Ahead Coupling (SDAC) is prepared for potential consequences of Brexit on implicit day-ahead market coupling
18.10.2019Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Σεπτέμβριος 2019
10.10.2019Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
03.10.2019Ακύρωση της Δημοπρασίας "2019Α04" του ΣΣΔΠΠΗΕ της 16ης Οκτωβρίου 2019

Εκδηλώσεις

21.10.2019Hμερίδα / Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: "Trading and Clearing IT platforms for Spot Markets"
04.09.2019Hμερίδα / Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: «Derivatives Market Introduction»
24.07.2019Hμερίδα / Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: «Spot Market Business Model & Systems»
07.05.2019Hμερίδα / Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: «Target Model – Spot Market Orders»
25.05.2017Hμερίδα / Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: «Χρηματιστήριο Ενέργειας και Εξελίξεις στην Αγορά Ηλεκτρισμού»

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

10.05.2018Συνοπτικός Διαγωνισμός Προϋπολογισμού € 49.600,00 για την «Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για τη δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»
09.08.2017Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, για τη δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ν.4389/2016)»
17.11.2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.)
27.10.2016Αίτημα - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Εταιρείες Συμβούλων Παροχής Υπηρεσιών Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.
10.02.2016Αίτημα για Έγκριση Δαπάνης – πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την τροποποίηση και επέκταση του Συστήματος Αναφορών του Εγγεγραμμένου Μηχανισμού Αναφοράς»
29.04.2015Έγκριση Δαπάνης – πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Λογισμικού Αναφορών κατά τα πρότυπα του Εγγεγραμμένου Μηχανισμού Αναφοράς του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας»

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.