Συχνές Ερωτήσεις
Κώδικες & Κανονισμοί

Κώδικες, Κανονισμούς και έντυπα που αφορούν την Ηλεκτρική Ενέργεια δημοσιεύουν επίσης στους ιστότοπούς τους η ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

                                         

Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
01-02-2019 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 5.1, 2019.01.30)  
01-02-2019 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 5.1, 2019.01.30) (με επισύμανση αλλαγών)  
13-06-2018 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 5.0, 2018.06.13)  
05-05-2017 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.3, 2017.05.05)  
05-05-2017 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.3, 2017.05.05) (με επισήμανση αλλαγών)  
12-01-2017 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.2, 2017.01.12)  
12-01-2017 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.2, 2017.01.12) (με επισήμανση αλλαγών)  
12-12-2016 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.1, 2016.12.12)  
12-12-2016 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.1, 2016.12.12) (με επισήμανση αλλαγών)  
02-11-2016 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.0, 2016.11.02)  
02-11-2016 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 4.0, 2016.11.02) (με επισήμανση αλλαγών)  
07-09-2016 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.3, 2016.09.07)  
07-09-2016 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.3, 2016.09.07) (με επισήμανση αλλαγών)  
28-12-2015 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.2, 2015.12.28)  
28-12-2015 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.2, 2015.12.28) (με επισήμανση αλλαγών)  
05-08-2015 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.1, 2015.08.05) (με επισήμανση αλλαγών)  
05-08-2015 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.1, 2015.08.05)  
21-10-2013 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.0, 2013.10.21)  
21-10-2013 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 3.0, 2013.10.21) (με επισήμανση αλλαγών)  
30-08-2013 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 2.3, 2013.08.28) (με επισήμανση αλλαγών)  
30-08-2013 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 2.3, 28.08.2013)  
08-03-2013 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 2.2, 2013.03.08)  
08-03-2013 Κώδικας Συναλλαγών (Έκδοση 2.2, 2013.03.08) (με επισήμανση αλλαγών)  
05-10-2012 Κώδικας Συναλλαγών (Εκδοση 2.1, 2012.10.05)  
01-02-2012 Κώδικας Συναλλαγών (Εκδοση 1.0, 2012.02.01)  
προηγούμενα επόμενα