Συχνές Ερωτήσεις
Ιστορικό Διαβουλεύσεων
ΗμερομηνίαΤίτλος
19.07.2019ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)
18.12.2017Δημόσια Διαβούλευση Κωδίκων Νέων Αγορών (Προθεσμιακής, Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας)
07.12.2016Κείμενο Διαβούλευσης για το μοντέλο της σύζευξης των Ενδο-ημερήσιων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Ιταλικά σύνορα
05.12.2016Διαβούλευση όλων των Ορισθέντων Διαχειριστών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Nominated Electricity Market Operators/«ΝΕΜΟs»)
23.07.2014Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών (ΚΣΗΕ) και του Εγχειριδίου του σχετικά με το Μηχανισμό Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ και τις Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
13.12.2013Δημόσια Διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
13.12.2013Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών (ΚΣΗΕ) και του Εγχειριδίου του σχετικά με τα Ελλείμματα Συναλλαγών ΗΕΠ και τη Μεθοδολογία Επιμερισμού τους στους Εκπροσώπους Φορτίου.
17.09.2013Δημόσια Διαβούλευση για την τελική πρόταση του Λειτουργού της Αγοράς για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ”
26.07.2013Δημόσια Διαβούλευση για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ” σε σχέση με τον ΗΕΠ.
30.04.2013Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας: Δημοσίευση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Β'


Εμφανίζονται αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 12
<< Αρχή < Προηγούμενη 1 2 Επόμενη > Τέλος >>