Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή στις εξετάσεις πιστοποίησης "Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας" του ΕΧΕ

09.07.2020

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης "Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας" που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ.