Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή στο σεμινάριο "Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας" του ΕΧΕ

09.07.2020

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο σεμινάριο "Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας" που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2020. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ.