Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή στις εξετάσεις πιστοποίησης "Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων Ενέργειας" της ΕΧΕ

02.07.2020

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης "Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων Ενέργειας" που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Ιουλίου 2020. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ.