Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή στις εξετάσεις πιστοποίησης Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας του ΕΧΕ και στις εξετάσεις Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Ενεργειας της EnExClear

03.06.2020

H αίτηση συμμέτοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας του ΕΧΕ βρίσκεται εδώ και Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Ενέργειας της EnExClear εδώ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δήλωσης μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων, θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι υπάλληλοι των Συμμετεχόντων του ΕΧΕ και των δυνητικών Εκκαθαριστικών Μελών της EnExClear.