Συχνές Ερωτήσεις

Διδακτέα ύλη για την πραγματοποίηση σεμιναρίου και εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις για την χορήγηση «Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Ενέργειας (ΠΕΕ)»

21.05.2020

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των νέων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Απόφασης 2: «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών» και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εξεταστικής Επιτροπής, η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) ανακοινώνει ως ακολούθως:

 

Διδακτέα ύλη για την πραγματοποίηση σεμιναρίου και εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις για την χορήγηση  «Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Ενέργειας (ΠΕΕ)»

*Περιλαμβάνεται μόνο στην διδακτέα ύλη των σεμιναρίων

 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν την εβδομάδα 08-12/06/2020. Λεπτομέρειες αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία και την εγγραφή των ενδιαφερομένων, θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση.