Συχνές Ερωτήσεις

Δημοσίευση του Κανονισμού Ενεργειακης Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και του πρώτου συνόλου προσχεδίων των σχετικών Αποφάσεων

05.11.2019

To Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας έχει καταρτίσει τον Κανονισμό Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και το πρώτο σύνολο προσχεδίων των ακόλουθων Αποφάσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό:

Κάθε σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο στο email: Strategy&BusinessDevelopment@Enexgroup.gr