Συχνές Ερωτήσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

19.07.2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΧΕ) ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (19/07/2019 – 10/09/2019) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ).


Περισσότερες πληροφορίες και το υπό διαβούλευση κείμενο σε μορφή PDF, βρίσκονται στην περιοχή:

"Ρυθμιστικό Πλαίσιο > Διαβουλεύσεις > Τρέχουσες Διαβουλεύσεις"