Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσκληση του μετόχου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Eταιρική xρήση 2018)

06.06.2019

Κείμενο πρόσκλησης προς τον μέτοχο της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2019.