Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΕΧΕ Α.Ε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Eταιρική xρήση 2018)

05.06.2019

Κείμενο πρόσκλησης προς τους μετόχους της ΕΧΕ Α.Ε. για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2019.