Συχνές Ερωτήσεις

Μη Διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας MMS εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών συστήρησης

18.02.2019

To Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι –λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (MMS) – το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δε θα είναι διαθέσιμο για τους Συμμετέχοντες τη Δευτέρα 18/02/2019 από τις 16:00 έως και τις 18:00, ώρα Ελλάδος.  

To Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα πληροφορήσει τους Συμμετέχοντες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με επόμενες ενημερώσεις.