Συχνές Ερωτήσεις

Ακύρωση αποτελεσμάτων ΗΕΠ για τις 24/12/2018 και επανεπίλυση ΗΕΠ

23.12.2018

H EXE A.Ε. ανακοινώνει ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την εγκυρότητα και τη χρήση των Βραχυχρονίων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς στο σύνορο Ελλάδας-Ιταλίας (κατεύθυνση GR-->IT) και τον επακόλουθο μηδενισμό αυτών η ήδη δημοσιευθείσα επίλυση του ΗΕΠ για τις 24/12/2018 θεωρείται ακύρη.

Ο ΗΕΠ της 24/12/2018 θα επανεπιλυθεί κατόπιν αποστολής των ποσοτήτων των σχετικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.