Συχνές Ερωτήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27.11.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΕ Α.Ε. με την από 26/11/2018 Απόφασή του συγκάλεσε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους Μετόχους της εταιρείας την 18/12/2018 και ώρα 10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σχετική Πρόσκληση.