Συχνές Ερωτήσεις

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας γίνεται μέλος της Πρωτοβουλίας για την Ενιαία Σύζευξη Τιμών Περιφερειών της Ευρώπης (PCR)

20.11.2018

Τα Χρηματιστήρια – μέλη της Πρωτοβουλίας για την Ενιαία Σύζευξη Τιμών Περιφερειών της Ευρώπης (PCR) καλωσορίζουν σήμερα την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ A.E.) ως νέο μέλος. H ΕΧΕ Α.Ε. γίνεται το όγδοο μέλος ενισχύοντας περαιτέρω την θεμελίωση της πρωτοβουλίας για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού Επόμενης Ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Τύπου.