Συχνές Ερωτήσεις

Σύσταση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (δ.τ. EnExClear)

05.11.2018

Σχετικά με τη σύσταση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (δ.τ. EnExClear) εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου.