Συχνές Ερωτήσεις

Ανακοίνωση Δημοπρασίας "2018Α04" του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

10.10.2018

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α04" του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΣΔΠΠΗΕ) για το Προθεσμιακό Προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας "2018A04P04" σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικούς Όρους Δημοπρασίας.

Περισσότερα..