Συχνές Ερωτήσεις

Αίτημα για Έγκριση Δαπάνης – πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την τροποποίηση και επέκταση του Συστήματος Αναφορών του Εγγεγραμμένου Μηχανισμού Αναφοράς»

10.02.2016

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αίτημα για Έγκριση Δαπάνης – πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την τροποποίηση και επέκταση του Συστήματος Αναφορών του Εγγεγραμμένου Μηχανισμού Αναφοράς»

 

( https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A0%CE%A7%CE%9F%CE%9E%CE%A3%CE%9B-%CE%9E%CE%93%CE%9A )