Συχνές Ερωτήσεις

Δημοσιεύσεις Αγοράς Παραγώγων Ενέργειας

11.06.2020

Το ΕΧΕ δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την Αγορά Παραγώγων Ενέργειας οι οποίες διατίθενται ελεύθερα μέσω του Website του. Παρακαλώ βρείτε εδώ το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) και το Μηνιαίο Δελτίο Τιμών (ΜΔΤ) και εδώ δεδομένα διαπραγμάτευσης.