Συχνές Ερωτήσεις

Εκ νέου επίλυση ΗΕΠ για την Ημερα Κατανομής 28/08/2019

27.08.2019

Tο ΕΧΕ ανακοινώνει στους Συμμετέχοντες ότι λόγω προβλημάτων κατά την επίλυση του προγράμματος ΗΕΠ της Ημέρας Κατανομής 28/08/2019, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου επίλυση ώστε να εξαιρεθεί σχετικός γενικός περιορισμός φόρτισης ομάδας μονάδων (Generic Constraint) ο οποίος ελήφθεί υπόψη εκ παραδρομής. Η προθεσμία ανακοίνωσης του επικαιροποιημένου προγράμματος ΗΕΠ παρατείνεται μέχρι τις 27/08/2019 15.30 ΕΕΤ.