Συχνές Ερωτήσεις

Εκ νέου επίλυση ΗΕΠ για την Ημερα Κατανομής 14/09/2017

13.09.2017

Ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει στους Συμμετέχοντες ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την επίλυση και δημοσίευση του προγράμματος ΗΕΠ  της Ημέρας Κατανομής 14/09/2017, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου επίλυση ώστε να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές αρχικές συνθηκές της Μελίτη. Η προθεσμία ανακοίνωσης του επικαιροποιημένου προγράμματος ΗΕΠ παρατείνεται μέχρι τις 13/09/2017 16.00 ΕΕΤ.