Συχνές Ερωτήσεις

Μη διαθεσιμότητα εταιρικού ιστότοπου

06.06.2018

Ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι ο εταιρικός ιστότοπος www.lagie.gr  θα είναι προσωρινά μη-διαθέσιμος λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης την Τετάρτη 06/06/2018 μετά τις 14.30.