Συχνές Ερωτήσεις
Ανακοινώσεις και Όροι

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2019A03" της 17ης Ιουλίου 2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 148/2019 και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 510/2018, ΡΑΕ 963/2018, ΡΑΕ 1.248/2018, ΡΑΕ 34/2019, ΡΑΕ 164/2019, ΡΑΕ 713/2019 και ΡΑΕ 714/2019 το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2019Α03" της 17ης Ιουλίου 2019.

Η Δημοπρασία "2019A02" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2019A03" ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2019A02" της 17ης Απριλίου 2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 148/2019 και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 510/2018, ΡΑΕ 963/2018, ΡΑΕ 1.248/2018, ΡΑΕ 34/2019, ΡΑΕ 164/2019 και ΡΑΕ 360/2019 το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2019Α02" της 17ης Απριλίου 2019.

Η Δημοπρασία "2019A02" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2019A02" ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2019A01" της 8ης Φεβρουαρίου 2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 148/2019 και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 510/2018, ΡΑΕ 963/2018, ΡΑΕ 34/2019, ΡΑΕ 1.248/2018, ΡΑΕ 164/2019 και ΡΑΕ 165/2019 το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2019Α01" της 8ης Φεβρουαρίου 2019.

Η Δημοπρασία "2019A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2019A01" ΤΗΣ 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2018A04" της 17ης Oκτωβρίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 510/2018ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018, ΡΑΕ 748/2018 και ΡΑΕ 974/2018 το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α04" της 17ης Oκτωβρίου 2018.

Η Δημοπρασία "2018A04" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2018Α04" ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2018A03" της 18ης Ιουλίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 510/2018ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 652/2018 το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α03" της 18ης Ιουλίου 2018.

Η Δημοπρασία "2018A03" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2018Α03" ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2018A02" της 18ης Απριλίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 273/2018 ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α02" της 18ης Απριλίου 2018.

Η Δημοπρασία "2018A02" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2018Α02" ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2018A01" της 7ης Φεβρουαρίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 83/2018 ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α01" της 7ης Φεβρουαρίου 2018.

Η Δημοπρασία "2018A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2018Α01" ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A04" της 25ης Οκτωβρίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016, ΡΑΕ 817/2017 και ΡΑΕ 870/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α04" της 25ης Οκτωβρίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A04" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α04" ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A03" της 19ης Ιουλίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 571/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α03" της 19ης Ιουλίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A03" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α03" ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A02" της 26ης Απριλίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 298/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α02" της 26ης Απριλίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A02" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α02" ΤΗΣ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A01" της 31ης Ιανουαρίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 21/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α01" της 31ης Ιανουαρίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α01" ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2016A01" της 25ης Οκτωβρίου 2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 353/2016, ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 392/2016 και ΡΑΕ 393/2016, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2016Α01" της 25ης Οκτωβρίου 2016.

Η Δημοπρασία "2016A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2016Α01" ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

Η παρακολούθηση της Δημοπρασίας "2016A01" πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο "Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ" των «ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2016Α01" ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016», μετά από αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής,  θα καταστεί τεχνικά εφικτή και για τα Μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΕ στην έδρα της Ρυθμιστικής Αρχής.