Συχνές Ερωτήσεις
Εκκαθάριση

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες από τους Συμμετέχοντες στις διαδικασίες της Εκκαθάρισης της Αγοράς μπορούν να ενημερωθούν από το Settlement Management System.