Συχνές Ερωτήσεις
Μεταβλητό Κόστος ΥΗΣ
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
05-04-2020 20200405 Hydro Variable Cost 01  
04-04-2020 20200404 Hydro Variable Cost 01  
03-04-2020 20200403 Hydro Variable Cost 01  
02-04-2020 20200402 Hydro Variable Cost 01  
01-04-2020 20200401 Hydro Variable Cost 01  
31-03-2020 20200331 Hydro Variable Cost 01  
30-03-2020 20200330 Hydro Variable Cost 01  
29-03-2020 20200329 Hydro Variable Cost 01  
28-03-2020 20200328 Hydro Variable Cost 01  
27-03-2020 20200327 Hydro Variable Cost 01  
26-03-2020 20200326 Hydro Variable Cost 01  
25-03-2020 20200325 Hydro Variable Cost 01  
24-03-2020 20200324 Hydro Variable Cost 01  
23-03-2020 20200323 Hydro Variable Cost 01  
22-03-2020 20200322 Hydro Variable Cost 01  
21-03-2020 20200321 Hydro Variable Cost 01  
20-03-2020 20200320 Hydro Variable Cost 01  
19-03-2020 20200319 Hydro Variable Cost 01  
18-03-2020 20200318 Hydro Variable Cost 01  
17-03-2020 20200317 Hydro Variable Cost 01  
16-03-2020 20200316 Hydro Variable Cost 01  
15-03-2020 20200315 Hydro Variable Cost 01  
14-03-2020 20200314 Hydro Variable Cost 01  
13-03-2020 20200313 Hydro Variable Cost 01  
12-03-2020 20200312 Hydro Variable Cost 01  
11-03-2020 20200311 Hydro Variable Cost 01  
10-03-2020 20200310 Hydro Variable Cost 01  
09-03-2020 20200309 Hydro Variable Cost 01  
08-03-2020 20200308 Hydro Variable Cost 01  
07-03-2020 20200307 Hydro Variable Cost 01  
06-03-2020 20200306 Hydro Variable Cost 01  
05-03-2020 20200305 Hydro Variable Cost 01  
04-03-2020 20200304 Hydro Variable Cost 01  
03-03-2020 20200303 Hydro Variable Cost 01  
02-03-2020 20200302 Hydro Variable Cost 01  
01-03-2020 20200301 Hydro Variable Cost 01  
29-02-2020 20200229 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2020 20200228 Hydro Variable Cost 01  
27-02-2020 20200227 Hydro Variable Cost 01  
26-02-2020 20200226 Hydro Variable Cost 01  
25-02-2020 20200225 Hydro Variable Cost 01  
24-02-2020 20200224 Hydro Variable Cost 01  
23-02-2020 20200223 Hydro Variable Cost 01  
22-02-2020 20200222 Hydro Variable Cost 01  
21-02-2020 20200221 Hydro Variable Cost 01  
20-02-2020 20200220 Hydro Variable Cost 01  
19-02-2020 20200219 Hydro Variable Cost 01  
18-02-2020 20200218 Hydro Variable Cost 01  
17-02-2020 20200217 Hydro Variable Cost 01  
16-02-2020 20200216 Hydro Variable Cost 01  
15-02-2020 20200215 Hydro Variable Cost 01  
14-02-2020 20200214 Hydro Variable Cost 01  
13-02-2020 20200213 Hydro Variable Cost 01  
12-02-2020 20200212 Hydro Variable Cost 01  
11-02-2020 20200211 Hydro Variable Cost 01  
10-02-2020 20200210 Hydro Variable Cost 01  
09-02-2020 20200209 Hydro Variable Cost 01  
08-02-2020 20200208 Hydro Variable Cost 01  
07-02-2020 20200207 Hydro Variable Cost 01  
06-02-2020 20200206 Hydro Variable Cost 01  
05-02-2020 20200205 Hydro Variable Cost 01  
04-02-2020 20200204 Hydro Variable Cost 01  
03-02-2020 20200203 Hydro Variable Cost 01  
02-02-2020 20200202 Hydro Variable Cost 01  
01-02-2020 20200201 Hydro Variable Cost 01  
31-01-2020 20200131 Hydro Variable Cost 01  
30-01-2020 20200130 Hydro Variable Cost 01  
29-01-2020 20200129 Hydro Variable Cost 01  
28-01-2020 20200128 Hydro Variable Cost 01  
27-01-2020 20200127 Hydro Variable Cost 01  
26-01-2020 20200126 Hydro Variable Cost 01  
25-01-2020 20200125 Hydro Variable Cost 01  
24-01-2020 20200124 Hydro Variable Cost 01  
23-01-2020 20200123 Hydro Variable Cost 01  
22-01-2020 20200122 Hydro Variable Cost 01  
21-01-2020 20200121 Hydro Variable Cost 01  
20-01-2020 20200120 Hydro Variable Cost 01  
19-01-2020 20200119 Hydro Variable Cost 01  
18-01-2020 20200118 Hydro Variable Cost 01  
17-01-2020 20200117 Hydro Variable Cost 01  
16-01-2020 20200116 Hydro Variable Cost 01  
15-01-2020 20200115 Hydro Variable Cost 01  
14-01-2020 20200114 Hydro Variable Cost 01  
13-01-2020 20200113 Hydro Variable Cost 01  
12-01-2020 20200112 Hydro Variable Cost 01  
11-01-2020 20200111 Hydro Variable Cost 01  
10-01-2020 20200110 Hydro Variable Cost 01  
09-01-2020 20200109 Hydro Variable Cost 01  
08-01-2020 20200108 Hydro Variable Cost 01  
07-01-2020 20200107 Hydro Variable Cost 01  
06-01-2020 20200106 Hydro Variable Cost 01  
05-01-2020 20200105 Hydro Variable Cost 01  
04-01-2020 20200104 Hydro Variable Cost 01  
03-01-2020 20200103 Hydro Variable Cost 01  
02-01-2020 20200102 Hydro Variable Cost 01  
01-01-2020 20200101 Hydro Variable Cost 01  
31-12-2019 20191231 Hydro Variable Cost 01  
30-12-2019 20191230 Hydro Variable Cost 01  
29-12-2019 20191229 Hydro Variable Cost 01  
28-12-2019 20191228 Hydro Variable Cost 01  
27-12-2019 20191227 Hydro Variable Cost 01  
26-12-2019 20191226 Hydro Variable Cost 01  
25-12-2019 20191225 Hydro Variable Cost 01  
24-12-2019 20191224 Hydro Variable Cost 01  
23-12-2019 20191223 Hydro Variable Cost 01  
22-12-2019 20191222 Hydro Variable Cost 01  
21-12-2019 20191221 Hydro Variable Cost 01  
20-12-2019 20191220 Hydro Variable Cost 01  
19-12-2019 20191219 Hydro Variable Cost 01  
18-12-2019 20191218 Hydro Variable Cost 01  
17-12-2019 20191217 Hydro Variable Cost 01  
16-12-2019 20191216 Hydro Variable Cost 01  
15-12-2019 20191215 Hydro Variable Cost 01  
14-12-2019 20191214 Hydro Variable Cost 01  
13-12-2019 20191213 Hydro Variable Cost 01  
12-12-2019 20191212 Hydro Variable Cost 01  
11-12-2019 20191211 Hydro Variable Cost 01  
10-12-2019 20191210 Hydro Variable Cost 01  
09-12-2019 20191209 Hydro Variable Cost 01  
08-12-2019 20191208 Hydro Variable Cost 01  
07-12-2019 20191207 Hydro Variable Cost 01  
06-12-2019 20191206 Hydro Variable Cost 01  
05-12-2019 20191205 Hydro Variable Cost 01  
04-12-2019 20191204 Hydro Variable Cost 01  
03-12-2019 20191203 Hydro Variable Cost 01  
02-12-2019 20191202 Hydro Variable Cost 01  
01-12-2019 20191201 Hydro Variable Cost 01  
30-11-2019 20191130 Hydro Variable Cost 01  
29-11-2019 20191129 Hydro Variable Cost 01  
28-11-2019 20191128 Hydro Variable Cost 01  
27-11-2019 20191127 Hydro Variable Cost 01  
26-11-2019 20191126 Hydro Variable Cost 01  
25-11-2019 20191125 Hydro Variable Cost 01  
24-11-2019 20191124 Hydro Variable Cost 01  
23-11-2019 20191123 Hydro Variable Cost 01  
22-11-2019 20191122 Hydro Variable Cost 01  
21-11-2019 20191121 Hydro Variable Cost 01  
20-11-2019 20191120 Hydro Variable Cost 01  
19-11-2019 20191119 Hydro Variable Cost 01  
18-11-2019 20191118 Hydro Variable Cost 01  
17-11-2019 20191117 Hydro Variable Cost 01  
16-11-2019 20191116 Hydro Variable Cost 01  
15-11-2019 20191115 Hydro Variable Cost 01  
14-11-2019 20191114 Hydro Variable Cost 01  
13-11-2019 20191113 Hydro Variable Cost 01  
12-11-2019 20191112 Hydro Variable Cost 01  
11-11-2019 20191111 Hydro Variable Cost 01  
10-11-2019 20191110 Hydro Variable Cost 01  
09-11-2019 20191109 Hydro Variable Cost 01  
08-11-2019 20191108 Hydro Variable Cost 01  
07-11-2019 20191107 Hydro Variable Cost 01  
06-11-2019 20191106 Hydro Variable Cost 01  
05-11-2019 20191105 Hydro Variable Cost 01  
04-11-2019 20191104 Hydro Variable Cost 01  
03-11-2019 20191103 Hydro Variable Cost 01  
02-11-2019 20191102 Hydro Variable Cost 01  
01-11-2019 20191101 Hydro Variable Cost 01  
31-10-2019 20191031 Hydro Variable Cost 01  
30-10-2019 20191030 Hydro Variable Cost 01  
29-10-2019 20191029 Hydro Variable Cost 01  
28-10-2019 20191028 Hydro Variable Cost 01  
27-10-2019 20191027 Hydro Variable Cost 01  
26-10-2019 20191026 Hydro Variable Cost 01  
25-10-2019 20191025 Hydro Variable Cost 01  
24-10-2019 20191024 Hydro Variable Cost 01  
23-10-2019 20191023 Hydro Variable Cost 01  
22-10-2019 20191022 Hydro Variable Cost 01  
21-10-2019 20191021 Hydro Variable Cost 01  
20-10-2019 20191020 Hydro Variable Cost 01  
19-10-2019 20191019 Hydro Variable Cost 01  
18-10-2019 20191018 Hydro Variable Cost 01  
17-10-2019 20191017 Hydro Variable Cost 01  
16-10-2019 20191016 Hydro Variable Cost 01  
15-10-2019 20191015 Hydro Variable Cost 01  
14-10-2019 20191014 Hydro Variable Cost 01  
13-10-2019 20191013 Hydro Variable Cost 01  
12-10-2019 20191012 Hydro Variable Cost 01  
11-10-2019 20191011 Hydro Variable Cost 01  
10-10-2019 20191010 Hydro Variable Cost 01  
09-10-2019 20191009 Hydro Variable Cost 01  
08-10-2019 20191008 Hydro Variable Cost 01  
07-10-2019 20191007 Hydro Variable Cost 01  
06-10-2019 20191006 Hydro Variable Cost 01  
05-10-2019 20191005 Hydro Variable Cost 01  
04-10-2019 20191004 Hydro Variable Cost 01  
03-10-2019 20191003 Hydro Variable Cost 01  
02-10-2019 20191002 Hydro Variable Cost 01  
01-10-2019 20191001 Hydro Variable Cost 01  
30-09-2019 20190930 Hydro Variable Cost 01  
29-09-2019 20190929 Hydro Variable Cost 01  
28-09-2019 20190928 Hydro Variable Cost 01  
27-09-2019 20190927 Hydro Variable Cost 01  
26-09-2019 20190926 Hydro Variable Cost 01  
25-09-2019 20190925 Hydro Variable Cost 01  
24-09-2019 20190924 Hydro Variable Cost 01  
23-09-2019 20190923 Hydro Variable Cost 01  
22-09-2019 20190922 Hydro Variable Cost 01  
21-09-2019 20190921 Hydro Variable Cost 01  
20-09-2019 20190920 Hydro Variable Cost 01  
19-09-2019 20190919 Hydro Variable Cost 01  
18-09-2019 20190918 Hydro Variable Cost 01  
17-09-2019 20190917 Hydro Variable Cost 01  
16-09-2019 20190916 Hydro Variable Cost 01  
15-09-2019 20190915 Hydro Variable Cost 01  
14-09-2019 20190914 Hydro Variable Cost 01  
13-09-2019 20190913 Hydro Variable Cost 01  
12-09-2019 20190912 Hydro Variable Cost 01  
11-09-2019 20190911 Hydro Variable Cost 01  
10-09-2019 20190910 Hydro Variable Cost 01  
09-09-2019 20190909 Hydro Variable Cost 01  
08-09-2019 20190908 Hydro Variable Cost 01  
07-09-2019 20190907 Hydro Variable Cost 01  
06-09-2019 20190906 Hydro Variable Cost 01  
05-09-2019 20190905 Hydro Variable Cost 01  
04-09-2019 20190904 Hydro Variable Cost 01  
03-09-2019 20190903 Hydro Variable Cost 01  
02-09-2019 20190902 Hydro Variable Cost 01  
01-09-2019 20190901 Hydro Variable Cost 01  
31-08-2019 20190831 Hydro Variable Cost 01  
30-08-2019 20190830 Hydro Variable Cost 01  
29-08-2019 20190829 Hydro Variable Cost 01  
28-08-2019 20190828 Hydro Variable Cost 01  
27-08-2019 20190827 Hydro Variable Cost 01  
26-08-2019 20190826 Hydro Variable Cost 01  
25-08-2019 20190825 Hydro Variable Cost 01  
24-08-2019 20190824 Hydro Variable Cost 01  
23-08-2019 20190823 Hydro Variable Cost 01  
22-08-2019 20190822 Hydro Variable Cost 01  
21-08-2019 20190821 Hydro Variable Cost 01  
20-08-2019 20190820 Hydro Variable Cost 01  
19-08-2019 20190819 Hydro Variable Cost 01  
18-08-2019 20190818 Hydro Variable Cost 01  
17-08-2019 20190817 Hydro Variable Cost 01  
16-08-2019 20190816 Hydro Variable Cost 01  
15-08-2019 20190815 Hydro Variable Cost 01  
14-08-2019 20190814 Hydro Variable Cost 01  
13-08-2019 20190813 Hydro Variable Cost 01  
12-08-2019 20190812 Hydro Variable Cost 01  
11-08-2019 20190811 Hydro Variable Cost 01  
10-08-2019 20190810 Hydro Variable Cost 01  
09-08-2019 20190809 Hydro Variable Cost 01  
08-08-2019 20190808 Hydro Variable Cost 01  
07-08-2019 20190807 Hydro Variable Cost 01  
06-08-2019 20190806 Hydro Variable Cost 01  
05-08-2019 20190805 Hydro Variable Cost 01  
04-08-2019 20190804 Hydro Variable Cost 01  
03-08-2019 20190803 Hydro Variable Cost 01  
02-08-2019 20190802 Hydro Variable Cost 01  
01-08-2019 20190801 Hydro Variable Cost 01  
31-07-2019 20190731 Hydro Variable Cost 01  
30-07-2019 20190730 Hydro Variable Cost 01  
29-07-2019 20190729 Hydro Variable Cost 01  
28-07-2019 20190728 Hydro Variable Cost 01  
27-07-2019 20190727 Hydro Variable Cost 01  
26-07-2019 20190726 Hydro Variable Cost 01  
25-07-2019 20190725 Hydro Variable Cost 01  
24-07-2019 20190724 Hydro Variable Cost 01  
23-07-2019 20190723 Hydro Variable Cost 01  
22-07-2019 20190722 Hydro Variable Cost 01  
21-07-2019 20190721 Hydro Variable Cost 01  
20-07-2019 20190720 Hydro Variable Cost 01  
19-07-2019 20190719 Hydro Variable Cost 01  
18-07-2019 20190718 Hydro Variable Cost 01  
17-07-2019 20190717 Hydro Variable Cost 01  
16-07-2019 20190716 Hydro Variable Cost 01  
15-07-2019 20190715 Hydro Variable Cost 01  
14-07-2019 20190714 Hydro Variable Cost 01  
13-07-2019 20190713 Hydro Variable Cost 01  
12-07-2019 20190712 Hydro Variable Cost 01  
11-07-2019 20190711 Hydro Variable Cost 01  
10-07-2019 20190710 Hydro Variable Cost 01  
09-07-2019 20190709 Hydro Variable Cost 01  
08-07-2019 20190708 Hydro Variable Cost 01  
07-07-2019 20190707 Hydro Variable Cost 01  
06-07-2019 20190706 Hydro Variable Cost 01  
05-07-2019 20190705 Hydro Variable Cost 01  
04-07-2019 20190704 Hydro Variable Cost 01  
03-07-2019 20190703 Hydro Variable Cost 01  
02-07-2019 20190702 Hydro Variable Cost 01  
01-07-2019 20190701 Hydro Variable Cost 01  
30-06-2019 20190630 Hydro Variable Cost 01  
29-06-2019 20190629 Hydro Variable Cost 01  
28-06-2019 20190628 Hydro Variable Cost 01  
27-06-2019 20190627 Hydro Variable Cost 01  
26-06-2019 20190626 Hydro Variable Cost 01  
25-06-2019 20190625 Hydro Variable Cost 01  
24-06-2019 20190624 Hydro Variable Cost 01  
23-06-2019 20190623 Hydro Variable Cost 01  
22-06-2019 20190622 Hydro Variable Cost 01  
21-06-2019 20190621 Hydro Variable Cost 01  
20-06-2019 20190620 Hydro Variable Cost 01  
19-06-2019 20190619 Hydro Variable Cost 01  
18-06-2019 20190618 Hydro Variable Cost 01  
17-06-2019 20190617 Hydro Variable Cost 01  
16-06-2019 20190616 Hydro Variable Cost 01  
15-06-2019 20190615 Hydro Variable Cost 01  
14-06-2019 20190614 Hydro Variable Cost 01  
13-06-2019 20190613 Hydro Variable Cost 01  
12-06-2019 20190612 Hydro Variable Cost 01  
11-06-2019 20190611 Hydro Variable Cost 01  
10-06-2019 20190610 Hydro Variable Cost 01  
09-06-2019 20190609 Hydro Variable Cost 01  
08-06-2019 20190608 Hydro Variable Cost 01  
07-06-2019 20190607 Hydro Variable Cost 01  
06-06-2019 20190606 Hydro Variable Cost 01  
05-06-2019 20190605 Hydro Variable Cost 01  
04-06-2019 20190604 Hydro Variable Cost 01  
03-06-2019 20190603 Hydro Variable Cost 01  
02-06-2019 20190602 Hydro Variable Cost 01  
01-06-2019 20190601 Hydro Variable Cost 01  
31-05-2019 20190531 Hydro Variable Cost 01  
30-05-2019 20190530 Hydro Variable Cost 01  
29-05-2019 20190529 Hydro Variable Cost 01  
28-05-2019 20190528 Hydro Variable Cost 01  
27-05-2019 20190527 Hydro Variable Cost 01  
26-05-2019 20190526 Hydro Variable Cost 01  
25-05-2019 20190525 Hydro Variable Cost 01  
24-05-2019 20190524 Hydro Variable Cost 01  
23-05-2019 20190523 Hydro Variable Cost 01  
22-05-2019 20190522 Hydro Variable Cost 01  
21-05-2019 20190521 Hydro Variable Cost 01  
20-05-2019 20190520 Hydro Variable Cost 01  
19-05-2019 20190519 Hydro Variable Cost 01  
18-05-2019 20190518 Hydro Variable Cost 01  
17-05-2019 20190517 Hydro Variable Cost 01  
16-05-2019 20190516 Hydro Variable Cost 01  
15-05-2019 20190515 Hydro Variable Cost 01  
14-05-2019 20190514 Hydro Variable Cost 01  
13-05-2019 20190513 Hydro Variable Cost 01  
12-05-2019 20190512 Hydro Variable Cost 01  
11-05-2019 20190511 Hydro Variable Cost 01  
10-05-2019 20190510 Hydro Variable Cost 01  
09-05-2019 20190509 Hydro Variable Cost 01  
08-05-2019 20190508 Hydro Variable Cost 01  
07-05-2019 20190507 Hydro Variable Cost 01  
06-05-2019 20190506 Hydro Variable Cost 01  
05-05-2019 20190505 Hydro Variable Cost 01  
04-05-2019 20190504 Hydro Variable Cost 01  
03-05-2019 20190503 Hydro Variable Cost 01  
02-05-2019 20190502 Hydro Variable Cost 01  
01-05-2019 20190501 Hydro Variable Cost 01  
30-04-2019 20190430 Hydro Variable Cost 01  
29-04-2019 20190429 Hydro Variable Cost 01  
28-04-2019 20190428 Hydro Variable Cost 01  
27-04-2019 20190427 Hydro Variable Cost 01  
26-04-2019 20190426 Hydro Variable Cost 01  
25-04-2019 20190425 Hydro Variable Cost 01  
24-04-2019 20190424 Hydro Variable Cost 01  
23-04-2019 20190423 Hydro Variable Cost 01  
22-04-2019 20190422 Hydro Variable Cost 01  
21-04-2019 20190421 Hydro Variable Cost 01  
20-04-2019 20190420 Hydro Variable Cost 01  
19-04-2019 20190419 Hydro Variable Cost 01  
18-04-2019 20190418 Hydro Variable Cost 01  
17-04-2019 20190417 Hydro Variable Cost 01  
16-04-2019 20190416 Hydro Variable Cost 01  
15-04-2019 20190415 Hydro Variable Cost 01  
14-04-2019 20190414 Hydro Variable Cost 01  
13-04-2019 20190413 Hydro Variable Cost 01  
12-04-2019 20190412 Hydro Variable Cost 01  
11-04-2019 20190411 Hydro Variable Cost 01  
10-04-2019 20190410 Hydro Variable Cost 01  
09-04-2019 20190409 Hydro Variable Cost 01  
08-04-2019 20190408 Hydro Variable Cost 01  
07-04-2019 20190407 Hydro Variable Cost 01  
06-04-2019 20190406 Hydro Variable Cost 01  
05-04-2019 20190405 Hydro Variable Cost 01  
04-04-2019 20190404 Hydro Variable Cost 01  
03-04-2019 20190403 Hydro Variable Cost 01  
02-04-2019 20190402 Hydro Variable Cost 01  
01-04-2019 20190401 Hydro Variable Cost 01  
31-03-2019 20190331 Hydro Variable Cost 01  
30-03-2019 20190330 Hydro Variable Cost 01  
29-03-2019 20190329 Hydro Variable Cost 01  
28-03-2019 20190328 Hydro Variable Cost 01  
27-03-2019 20190327 Hydro Variable Cost 01  
26-03-2019 20190326 Hydro Variable Cost 01  
25-03-2019 20190325 Hydro Variable Cost 01  
24-03-2019 20190324 Hydro Variable Cost 01  
23-03-2019 20190323 Hydro Variable Cost 01  
22-03-2019 20190322 Hydro Variable Cost 01  
21-03-2019 20190321 Hydro Variable Cost 01  
20-03-2019 20190320 Hydro Variable Cost 01  
19-03-2019 20190319 Hydro Variable Cost 01  
18-03-2019 20190318 Hydro Variable Cost 01  
17-03-2019 20190317 Hydro Variable Cost 01  
16-03-2019 20190316 Hydro Variable Cost 01  
15-03-2019 20190315 Hydro Variable Cost 01  
14-03-2019 20190314 Hydro Variable Cost 01  
13-03-2019 20190313 Hydro Variable Cost 01  
12-03-2019 20190312 Hydro Variable Cost 01  
11-03-2019 20190311 Hydro Variable Cost 01  
10-03-2019 20190310 Hydro Variable Cost 01  
09-03-2019 20190309 Hydro Variable Cost 01  
08-03-2019 20190308 Hydro Variable Cost 01  
07-03-2019 20190307 Hydro Variable Cost 01  
06-03-2019 20190306 Hydro Variable Cost 01  
05-03-2019 20190305 Hydro Variable Cost 01  
04-03-2019 20190304 Hydro Variable Cost 01  
03-03-2019 20190303 Hydro Variable Cost 01  
02-03-2019 20190302 Hydro Variable Cost 01  
01-03-2019 20190301 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2019 20190228 Hydro Variable Cost 01  
27-02-2019 20190227 Hydro Variable Cost 01  
26-02-2019 20190226 Hydro Variable Cost 01  
25-02-2019 20190225 Hydro Variable Cost 01  
24-02-2019 20190224 Hydro Variable Cost 01  
23-02-2019 20190223 Hydro Variable Cost 01  
22-02-2019 20190222 Hydro Variable Cost 01  
21-02-2019 20190221 Hydro Variable Cost 01  
20-02-2019 20190220 Hydro Variable Cost 01  
19-02-2019 20190219 Hydro Variable Cost 01  
18-02-2019 20190218 Hydro Variable Cost 01  
17-02-2019 20190217 Hydro Variable Cost 01  
16-02-2019 20190216 Hydro Variable Cost 01  
15-02-2019 20190215 Hydro Variable Cost 01  
14-02-2019 20190214 Hydro Variable Cost 01  
13-02-2019 20190213 Hydro Variable Cost 01  
12-02-2019 20190212 Hydro Variable Cost 01  
11-02-2019 20190211 Hydro Variable Cost 01  
10-02-2019 20190210 Hydro Variable Cost 01  
09-02-2019 20190209 Hydro Variable Cost 01  
08-02-2019 20190208 Hydro Variable Cost 01  
07-02-2019 20190207 Hydro Variable Cost 01  
06-02-2019 20190206 Hydro Variable Cost 01  
05-02-2019 20190205 Hydro Variable Cost 01  
04-02-2019 20190204 Hydro Variable Cost 01  
03-02-2019 20190203 Hydro Variable Cost 01  
02-02-2019 20190202 Hydro Variable Cost 01  
01-02-2019 20190201 Hydro Variable Cost 01  
31-01-2019 20190131 Hydro Variable Cost 01  
30-01-2019 20190130 Hydro Variable Cost 01  
29-01-2019 20190129 Hydro Variable Cost 01  
28-01-2019 20190128 Hydro Variable Cost 01  
27-01-2019 20190127 Hydro Variable Cost 01  
26-01-2019 20190126 Hydro Variable Cost 01  
25-01-2019 20190125 Hydro Variable Cost 01  
24-01-2019 20190124 Hydro Variable Cost 01  
24-01-2019 20190124 Hydro Variable Cost 02  
23-01-2019 20190123 Hydro Variable Cost 01  
22-01-2019 20190122 Hydro Variable Cost 01  
21-01-2019 20190121 Hydro Variable Cost 01  
20-01-2019 20190120 Hydro Variable Cost 01  
19-01-2019 20190119 Hydro Variable Cost 01  
18-01-2019 20190118 Hydro Variable Cost 01  
17-01-2019 20190117 Hydro Variable Cost 01  
16-01-2019 20190116 Hydro Variable Cost 01  
15-01-2019 20190115 Hydro Variable Cost 01  
14-01-2019 20190114 Hydro Variable Cost 01  
13-01-2019 20190113 Hydro Variable Cost 01  
12-01-2019 20190112 Hydro Variable Cost 01  
11-01-2019 20190111 Hydro Variable Cost 01  
10-01-2019 20190110 Hydro Variable Cost 01  
09-01-2019 20190109 Hydro Variable Cost 01  
08-01-2019 20190108 Hydro Variable Cost 01  
07-01-2019 20190107 Hydro Variable Cost 01  
06-01-2019 20190106 Hydro Variable Cost 01  
05-01-2019 20190105 Hydro Variable Cost 01  
04-01-2019 20190104 Hydro Variable Cost 01  
03-01-2019 20190103 Hydro Variable Cost 01  
02-01-2019 20190102 Hydro Variable Cost 01  
01-01-2019 20190101 Hydro Variable Cost 01  
31-12-2018 20181231 Hydro Variable Cost 01  
30-12-2018 20181230 Hydro Variable Cost 01  
29-12-2018 20181229 Hydro Variable Cost 01  
28-12-2018 20181228 Hydro Variable Cost 01  
27-12-2018 20181227 Hydro Variable Cost 01  
26-12-2018 20181226 Hydro Variable Cost 01  
25-12-2018 20181225 Hydro Variable Cost 01  
24-12-2018 20181224 Hydro Variable Cost 01  
23-12-2018 20181223 Hydro Variable Cost 01  
22-12-2018 20181222 Hydro Variable Cost 01  
21-12-2018 20181221 Hydro Variable Cost 01  
20-12-2018 20181220 Hydro Variable Cost 01  
19-12-2018 20181219 Hydro Variable Cost 01  
18-12-2018 20181218 Hydro Variable Cost 01  
17-12-2018 20181217 Hydro Variable Cost 01  
16-12-2018 20181216 Hydro Variable Cost 01  
15-12-2018 20181215 Hydro Variable Cost 01  
14-12-2018 20181214 Hydro Variable Cost 01  
13-12-2018 20181213 Hydro Variable Cost 01  
12-12-2018 20181212 Hydro Variable Cost 01  
11-12-2018 20181211 Hydro Variable Cost 01  
10-12-2018 20181210 Hydro Variable Cost 01  
09-12-2018 20181209 Hydro Variable Cost 01  
08-12-2018 20181208 Hydro Variable Cost 01  
07-12-2018 20181207 Hydro Variable Cost 01  
06-12-2018 20181206 Hydro Variable Cost 01  
05-12-2018 20181205 Hydro Variable Cost 01  
04-12-2018 20181204 Hydro Variable Cost 01  
03-12-2018 20181203 Hydro Variable Cost 01  
02-12-2018 20181202 Hydro Variable Cost 01  
01-12-2018 20181201 Hydro Variable Cost 01  
30-11-2018 20181130 Hydro Variable Cost 01  
29-11-2018 20181129 Hydro Variable Cost 01  
28-11-2018 20181128 Hydro Variable Cost 01  
27-11-2018 20181127 Hydro Variable Cost 01  
26-11-2018 20181126 Hydro Variable Cost 01  
25-11-2018 20181125 Hydro Variable Cost 01  
24-11-2018 20181124 Hydro Variable Cost 01  
23-11-2018 20181123 Hydro Variable Cost 01  
22-11-2018 20181122 Hydro Variable Cost 01  
21-11-2018 20181121 Hydro Variable Cost 01  
20-11-2018 20181120 Hydro Variable Cost 01  
19-11-2018 20181119 Hydro Variable Cost 01  
18-11-2018 20181118 Hydro Variable Cost 01  
17-11-2018 20181117 Hydro Variable Cost 01  
16-11-2018 20181116 Hydro Variable Cost 01  
15-11-2018 20181115 Hydro Variable Cost 01  
14-11-2018 20181114 Hydro Variable Cost 01  
13-11-2018 20181113 Hydro Variable Cost 01  
12-11-2018 20181112 Hydro Variable Cost 01  
11-11-2018 20181111 Hydro Variable Cost 01  
10-11-2018 20181110 Hydro Variable Cost 01  
09-11-2018 20181109 Hydro Variable Cost 01  
08-11-2018 20181108 Hydro Variable Cost 01  
07-11-2018 20181107 Hydro Variable Cost 01  
06-11-2018 20181106 Hydro Variable Cost 01  
05-11-2018 20181105 Hydro Variable Cost 01  
04-11-2018 20181104 Hydro Variable Cost 01  
03-11-2018 20181103 Hydro Variable Cost 01  
02-11-2018 20181102 Hydro Variable Cost 01  
01-11-2018 20181101 Hydro Variable Cost 01  
31-10-2018 20181031 Hydro Variable Cost 01  
30-10-2018 20181030 Hydro Variable Cost 01  
29-10-2018 20181029 Hydro Variable Cost 01  
28-10-2018 20181028 Hydro Variable Cost 01  
27-10-2018 20181027 Hydro Variable Cost 01  
26-10-2018 20181026 Hydro Variable Cost 01  
25-10-2018 20181025 Hydro Variable Cost 01  
24-10-2018 20181024 Hydro Variable Cost 01  
23-10-2018 20181023 Hydro Variable Cost 01  
22-10-2018 20181022 Hydro Variable Cost 01  
21-10-2018 20181021 Hydro Variable Cost 01  
20-10-2018 20181020 Hydro Variable Cost 01  
19-10-2018 20181019 Hydro Variable Cost 01  
18-10-2018 20181018 Hydro Variable Cost 01  
17-10-2018 20181017 Hydro Variable Cost 01  
16-10-2018 20181016 Hydro Variable Cost 01  
15-10-2018 20181015 Hydro Variable Cost 01  
14-10-2018 20181014 Hydro Variable Cost 01  
13-10-2018 20181013 Hydro Variable Cost 01  
12-10-2018 20181012 Hydro Variable Cost 01  
11-10-2018 20181011 Hydro Variable Cost 01  
10-10-2018 20181010 Hydro Variable Cost 01  
09-10-2018 20181009 Hydro Variable Cost 01  
08-10-2018 20181008 Hydro Variable Cost 01  
07-10-2018 20181007 Hydro Variable Cost 01  
06-10-2018 20181006 Hydro Variable Cost 01  
05-10-2018 20181005 Hydro Variable Cost 01  
04-10-2018 20181004 Hydro Variable Cost 01  
03-10-2018 20181003 Hydro Variable Cost 01  
02-10-2018 20181002 Hydro Variable Cost 01  
01-10-2018 20181001 Hydro Variable Cost 01  
30-09-2018 20180930 Hydro Variable Cost 01  
29-09-2018 20180929 Hydro Variable Cost 01  
28-09-2018 20180928 Hydro Variable Cost 01  
27-09-2018 20180927 Hydro Variable Cost 01  
26-09-2018 20180926 Hydro Variable Cost 01  
25-09-2018 20180925 Hydro Variable Cost 01  
24-09-2018 20180924 Hydro Variable Cost 01  
23-09-2018 20180923 Hydro Variable Cost 01  
22-09-2018 20180922 Hydro Variable Cost 01  
21-09-2018 20180921 Hydro Variable Cost 01  
20-09-2018 20180920 Hydro Variable Cost 01  
19-09-2018 20180919 Hydro Variable Cost 01  
18-09-2018 20180918 Hydro Variable Cost 01  
17-09-2018 20180917 Hydro Variable Cost 01  
16-09-2018 20180916 Hydro Variable Cost 01  
15-09-2018 20180915 Hydro Variable Cost 01  
14-09-2018 20180914 Hydro Variable Cost 01  
13-09-2018 20180913 Hydro Variable Cost 01  
12-09-2018 20180912 Hydro Variable Cost 01  
11-09-2018 20180911 Hydro Variable Cost 01  
10-09-2018 20180910 Hydro Variable Cost 01  
09-09-2018 20180909 Hydro Variable Cost 01  
08-09-2018 20180908 Hydro Variable Cost 01  
07-09-2018 20180907 Hydro Variable Cost 01  
06-09-2018 20180906 Hydro Variable Cost 01  
05-09-2018 20180905 Hydro Variable Cost 01  
04-09-2018 20180904 Hydro Variable Cost 01  
03-09-2018 20180903 Hydro Variable Cost 01  
02-09-2018 20180902 Hydro Variable Cost 01  
01-09-2018 20180901 Hydro Variable Cost 01  
31-08-2018 20180831 Hydro Variable Cost 01  
30-08-2018 20180830 Hydro Variable Cost 01  
29-08-2018 20180829 Hydro Variable Cost 01  
28-08-2018 20180828 Hydro Variable Cost 01  
27-08-2018 20180827 Hydro Variable Cost 01  
26-08-2018 20180826 Hydro Variable Cost 01  
25-08-2018 20180825 Hydro Variable Cost 01  
24-08-2018 20180824 Hydro Variable Cost 01  
23-08-2018 20180823 Hydro Variable Cost 01  
22-08-2018 20180822 Hydro Variable Cost 01  
21-08-2018 20180821 Hydro Variable Cost 01  
20-08-2018 20180820 Hydro Variable Cost 01  
19-08-2018 20180819 Hydro Variable Cost 01  
18-08-2018 20180818 Hydro Variable Cost 01  
17-08-2018 20180817 Hydro Variable Cost 01  
16-08-2018 20180816 Hydro Variable Cost 01  
15-08-2018 20180815 Hydro Variable Cost 01  
14-08-2018 20180814 Hydro Variable Cost 01  
13-08-2018 20180813 Hydro Variable Cost 01  
12-08-2018 20180812 Hydro Variable Cost 01  
11-08-2018 20180811 Hydro Variable Cost 01  
10-08-2018 20180810 Hydro Variable Cost 01  
09-08-2018 20180809 Hydro Variable Cost 01  
08-08-2018 20180808 Hydro Variable Cost 01  
07-08-2018 20180807 Hydro Variable Cost 01  
06-08-2018 20180806 Hydro Variable Cost 01  
05-08-2018 20180805 Hydro Variable Cost 01  
04-08-2018 20180804 Hydro Variable Cost 01  
03-08-2018 20180803 Hydro Variable Cost 01  
02-08-2018 20180802 Hydro Variable Cost 01  
01-08-2018 20180801 Hydro Variable Cost 01  
31-07-2018 20180731 Hydro Variable Cost 01  
30-07-2018 20180730 Hydro Variable Cost 01  
29-07-2018 20180729 Hydro Variable Cost 01  
28-07-2018 20180728 Hydro Variable Cost 01  
27-07-2018 20180727 Hydro Variable Cost 01  
26-07-2018 20180726 Hydro Variable Cost 01  
25-07-2018 20180725 Hydro Variable Cost 01  
24-07-2018 20180724 Hydro Variable Cost 01  
23-07-2018 20180723 Hydro Variable Cost 01  
22-07-2018 20180722 Hydro Variable Cost 01  
21-07-2018 20180721 Hydro Variable Cost 01  
20-07-2018 20180720 Hydro Variable Cost 01  
19-07-2018 20180719 Hydro Variable Cost 01  
18-07-2018 20180718 Hydro Variable Cost 01  
17-07-2018 20180717 Hydro Variable Cost 01  
16-07-2018 20180716 Hydro Variable Cost 01  
15-07-2018 20180715 Hydro Variable Cost 01  
14-07-2018 20180714 Hydro Variable Cost 01  
13-07-2018 20180713 Hydro Variable Cost 01  
12-07-2018 20180712 Hydro Variable Cost 01  
11-07-2018 20180711 Hydro Variable Cost 01  
10-07-2018 20180710 Hydro Variable Cost 01  
09-07-2018 20180709 Hydro Variable Cost 01  
08-07-2018 20180708 Hydro Variable Cost 01  
07-07-2018 20180707 Hydro Variable Cost 01  
06-07-2018 20180706 Hydro Variable Cost 01  
05-07-2018 20180705 Hydro Variable Cost 01  
04-07-2018 20180704 Hydro Variable Cost 01  
03-07-2018 20180703 Hydro Variable Cost 01  
02-07-2018 20180702 Hydro Variable Cost 01  
01-07-2018 20180701 Hydro Variable Cost 01  
30-06-2018 20180630 Hydro Variable Cost 01  
29-06-2018 20180629 Hydro Variable Cost 01  
28-06-2018 20180628 Hydro Variable Cost 01  
27-06-2018 20180627 Hydro Variable Cost 01  
26-06-2018 20180626 Hydro Variable Cost 01  
25-06-2018 20180625 Hydro Variable Cost 01  
24-06-2018 20180624 Hydro Variable Cost 01  
23-06-2018 20180623 Hydro Variable Cost 01  
22-06-2018 20180622 Hydro Variable Cost 01  
21-06-2018 20180621 Hydro Variable Cost 01  
20-06-2018 20180620 Hydro Variable Cost 01  
19-06-2018 20180619 Hydro Variable Cost 01  
18-06-2018 20180618 Hydro Variable Cost 01  
17-06-2018 20180617 Hydro Variable Cost 01  
16-06-2018 20180616 Hydro Variable Cost 01  
15-06-2018 20180615 Hydro Variable Cost 01  
14-06-2018 20180614 Hydro Variable Cost 01  
13-06-2018 20180613 Hydro Variable Cost 01  
12-06-2018 20180612 Hydro Variable Cost 01  
12-06-2018 Μεταβλητό Κόστος ΥΗΣ  
11-06-2018 20180611 Hydro Variable Cost 01  
10-06-2018 20180610 Hydro Variable Cost 01  
09-06-2018 20180609 Hydro Variable Cost 01  
08-06-2018 20180608 Hydro Variable Cost 01  
07-06-2018 20180607 Hydro Variable Cost 01  
06-06-2018 20180606 Hydro Variable Cost 01  
05-06-2018 20180605 Hydro Variable Cost 01  
04-06-2018 20180604 Hydro Variable Cost 01  
03-06-2018 20180603 Hydro Variable Cost 01  
02-06-2018 20180602 Hydro Variable Cost 01  
01-06-2018 20180601 Hydro Variable Cost 01  
31-05-2018 20180531 Hydro Variable Cost 01  
30-05-2018 20180530 Hydro Variable Cost 01  
29-05-2018 20180529 Hydro Variable Cost 01  
28-05-2018 20180528 Hydro Variable Cost 01  
27-05-2018 20180527 Hydro Variable Cost 01  
26-05-2018 20180526 Hydro Variable Cost 01  
25-05-2018 20180525 Hydro Variable Cost 01  
24-05-2018 20180524 Hydro Variable Cost 01  
23-05-2018 20180523 Hydro Variable Cost 01  
22-05-2018 20180522 Hydro Variable Cost 01  
21-05-2018 20180521 Hydro Variable Cost 01  
20-05-2018 20180520 Hydro Variable Cost 01  
19-05-2018 20180519 Hydro Variable Cost 01  
18-05-2018 20180518 Hydro Variable Cost 01  
17-05-2018 20180517 Hydro Variable Cost 01  
16-05-2018 20180516 Hydro Variable Cost 01  
15-05-2018 20180515 Hydro Variable Cost 01  
14-05-2018 20180514 Hydro Variable Cost 01  
13-05-2018 20180513 Hydro Variable Cost 01  
12-05-2018 20180512 Hydro Variable Cost 01  
11-05-2018 20180511 Hydro Variable Cost 01  
10-05-2018 20180510 Hydro Variable Cost 01  
09-05-2018 20180509 Hydro Variable Cost 01  
08-05-2018 20180508 Hydro Variable Cost 01  
07-05-2018 20180507 Hydro Variable Cost 01  
06-05-2018 20180506 Hydro Variable Cost 01  
05-05-2018 20180505 Hydro Variable Cost 01  
04-05-2018 20180504 Hydro Variable Cost 01  
03-05-2018 20180503 Hydro Variable Cost 01  
02-05-2018 20180502 Hydro Variable Cost 01  
01-05-2018 20180501 Hydro Variable Cost 01  
30-04-2018 20180430 Hydro Variable Cost 01  
29-04-2018 20180429 Hydro Variable Cost 01  
28-04-2018 20180428 Hydro Variable Cost 01  
27-04-2018 20180427 Hydro Variable Cost 01  
26-04-2018 20180426 Hydro Variable Cost 01  
25-04-2018 20180425 Hydro Variable Cost 01  
24-04-2018 20180424 Hydro Variable Cost 01  
23-04-2018 20180423 Hydro Variable Cost 01  
22-04-2018 20180422 Hydro Variable Cost 01  
21-04-2018 20180421 Hydro Variable Cost 01  
20-04-2018 20180420 Hydro Variable Cost 01  
19-04-2018 20180419 Hydro Variable Cost 01  
18-04-2018 20180418 Hydro Variable Cost 01  
17-04-2018 20180417 Hydro Variable Cost 01  
16-04-2018 20180416 Hydro Variable Cost 01  
15-04-2018 20180415 Hydro Variable Cost 01  
14-04-2018 20180414 Hydro Variable Cost 01  
13-04-2018 20180413 Hydro Variable Cost 01  
12-04-2018 20180412 Hydro Variable Cost 01  
11-04-2018 20180411 Hydro Variable Cost 01  
10-04-2018 20180410 Hydro Variable Cost 01  
09-04-2018 20180409 Hydro Variable Cost 01  
08-04-2018 20180408 Hydro Variable Cost 01  
07-04-2018 20180407 Hydro Variable Cost 01  
06-04-2018 20180406 Hydro Variable Cost 01  
05-04-2018 20180405 Hydro Variable Cost 01  
04-04-2018 20180404 Hydro Variable Cost 01  
03-04-2018 20180403 Hydro Variable Cost 01  
02-04-2018 20180402 Hydro Variable Cost 01  
01-04-2018 20180401 Hydro Variable Cost 01  
31-03-2018 20180331 Hydro Variable Cost 01  
30-03-2018 20180330 Hydro Variable Cost 01  
29-03-2018 20180329 Hydro Variable Cost 01  
28-03-2018 20180328 Hydro Variable Cost 01  
27-03-2018 20180327 Hydro Variable Cost 01  
26-03-2018 20180326 Hydro Variable Cost 01  
25-03-2018 20180325 Hydro Variable Cost 01  
24-03-2018 20180324 Hydro Variable Cost 01  
23-03-2018 20180323 Hydro Variable Cost 01  
22-03-2018 20180322 Hydro Variable Cost 01  
21-03-2018 20180321 Hydro Variable Cost 01  
20-03-2018 20180320 Hydro Variable Cost 01  
19-03-2018 20180319 Hydro Variable Cost 01  
18-03-2018 20180318 Hydro Variable Cost 01  
17-03-2018 20180317 Hydro Variable Cost 01  
16-03-2018 20180316 Hydro Variable Cost 01  
15-03-2018 20180315 Hydro Variable Cost 01  
14-03-2018 20180314 Hydro Variable Cost 01  
13-03-2018 20180313 Hydro Variable Cost 01  
12-03-2018 20180312 Hydro Variable Cost 01  
11-03-2018 20180311 Hydro Variable Cost 01  
10-03-2018 20180310 Hydro Variable Cost 01  
09-03-2018 20180309 Hydro Variable Cost 01  
08-03-2018 20180308 Hydro Variable Cost 01  
07-03-2018 20180307 Hydro Variable Cost 01  
06-03-2018 20180306 Hydro Variable Cost 01  
05-03-2018 20180305 Hydro Variable Cost 01  
04-03-2018 20180304 Hydro Variable Cost 01  
03-03-2018 20180303 Hydro Variable Cost 01  
02-03-2018 20180302 Hydro Variable Cost 01  
01-03-2018 20180301 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2018 20180228 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2018 20180228 Hydro Variable Cost 02  
27-02-2018 20180227 Hydro Variable Cost 01  
26-02-2018 20180226 Hydro Variable Cost 01  
25-02-2018 20180225 Hydro Variable Cost 01  
24-02-2018 20180224 Hydro Variable Cost 01  
23-02-2018 20180223 Hydro Variable Cost 01  
22-02-2018 20180222 Hydro Variable Cost 01  
21-02-2018 20180221 Hydro Variable Cost 01  
20-02-2018 20180220 Hydro Variable Cost 01  
19-02-2018 20180219 Hydro Variable Cost 01  
18-02-2018 20180218 Hydro Variable Cost 01  
17-02-2018 20180217 Hydro Variable Cost 01  
16-02-2018 20180216 Hydro Variable Cost 01  
15-02-2018 20180215 Hydro Variable Cost 01  
14-02-2018 20180214 Hydro Variable Cost 01  
13-02-2018 20180213 Hydro Variable Cost 01  
12-02-2018 20180212 Hydro Variable Cost 01  
11-02-2018 20180211 Hydro Variable Cost 01  
10-02-2018 20180210 Hydro Variable Cost 01  
09-02-2018 20180209 Hydro Variable Cost 01  
08-02-2018 20180208 Hydro Variable Cost 01  
07-02-2018 20180207 Hydro Variable Cost 01  
06-02-2018 20180206 Hydro Variable Cost 01  
05-02-2018 20180205 Hydro Variable Cost 01  
04-02-2018 20180204 Hydro Variable Cost 01  
03-02-2018 20180203 Hydro Variable Cost 01  
02-02-2018 20180202 Hydro Variable Cost 01  
01-02-2018 20180201 Hydro Variable Cost 01  
31-01-2018 20180131 Hydro Variable Cost 01  
30-01-2018 20180130 Hydro Variable Cost 01  
29-01-2018 20180129 Hydro Variable Cost 01  
28-01-2018 20180128 Hydro Variable Cost 01  
27-01-2018 20180127 Hydro Variable Cost 01  
26-01-2018 20180126 Hydro Variable Cost 01  
25-01-2018 20180125 Hydro Variable Cost 01  
24-01-2018 20180124 Hydro Variable Cost 01  
23-01-2018 20180123 Hydro Variable Cost 01  
22-01-2018 20180122 Hydro Variable Cost 01  
21-01-2018 20180121 Hydro Variable Cost 01  
20-01-2018 20180120 Hydro Variable Cost 01  
19-01-2018 20180119 Hydro Variable Cost 01  
18-01-2018 20180118 Hydro Variable Cost 01  
17-01-2018 20180117 Hydro Variable Cost 01  
16-01-2018 20180116 Hydro Variable Cost 01  
15-01-2018 20180115 Hydro Variable Cost 01  
14-01-2018 20180114 Hydro Variable Cost 01  
13-01-2018 20180113 Hydro Variable Cost 01  
12-01-2018 20180112 Hydro Variable Cost 01  
11-01-2018 20180111 Hydro Variable Cost 01  
10-01-2018 20180110 Hydro Variable Cost 01  
09-01-2018 20180109 Hydro Variable Cost 01  
08-01-2018 20180108 Hydro Variable Cost 01  
07-01-2018 20180107 Hydro Variable Cost 01  
06-01-2018 20180106 Hydro Variable Cost 01  
05-01-2018 20180105 Hydro Variable Cost 01  
04-01-2018 20180104 Hydro Variable Cost 01  
03-01-2018 20180103 Hydro Variable Cost 01  
02-01-2018 20180102 Hydro Variable Cost 01  
01-01-2018 20180101 Hydro Variable Cost 01  
προηγούμενα επόμενα